Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 20.6.2024.godine

Godišnji izveštaj za 2023.godinu

Polugodišnji izveštaj za 2023.godinu

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara HIV A.D. Vranje održane 22.6.2023.godine

Odluka o izboru revizora za poslovnu 2023.godinu doneta dana 22.6.2023.godine

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2022.godinu doneta dana 22.6.2023.godine

Odluka o rasporedu dobiti za 2022.godinu doneta dana 22.6.2023.godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Hemijska industirja AD Vranje u 2022.godini

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 22.6.2023.godine

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara HIV A.D. Vranje održane 25.5.2022.godine

Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za poslovnu 2021.godinu doneta dana 25.5.2022.godine

Odluka o izboru revizora za poslovnu 2022.godinu doneta dana 25.5.2022.godine

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2021.godinu doneta dana 25.5.2022.godine

Odluka o rasporedu dobiti za 2021.godinu doneta dana 25.5.2022.godine

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 25.5.2022.godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Hemijska industirja AD Vranje u 2021.godini

Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2021.godinu

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 25.5.2022.godine

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara HIV A.D. Vranje održane 25.6.2021.godine

Izveštaj sa sednice Skupštine akcionara HIV A.D. Vranje održane 25.6.2021.godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Hemijska industirja AD Vranje u 2020.godini

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 25.6.2021.godine

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 27.7.2020.godine

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 27.7.2020.godine

Odluka o rasporedu dobiti za 2018.godinu doneta dana 26.6.2019.godine

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za poslovnu 2018.godinu doneta dana 26.6.2019.godine

Izveštaj o održanoj godišnjoj skupštini akcionara 26.6.2019.godine

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 24.6.2019.godine

Godišnji finansijski izveštaj za 2018.godinu

Bilans stanja i bilans uspeha za 2017.godinu

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 12.6.2018.godine

Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2017.godinu

Finansijski izveštaj za 2016.godinu

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 17.6.2016.godine

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara koja će se održati 17.6.2016.godine

Mišljenje revizora za 2015.godinu

Finansijski izveštaj za 2015.godinu

Zapisnik sa godišnje skupštine akcionara održane 28.4.2016.godine

Godišnji izveštaj o poslovanju A.D. HIV za 2015.godinu

Priznanje HIV-u dodeljeno od strane Regionalne privredne komore Leskovac

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 28.4.2016.godine

Izveštaj revizora za 2014.godinu

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 22.5.2015.godine

Godišnji izveštaj o poslovanju društva za 2014.godinu

Završni račun za 2013.godinu

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane 27.6.2014.godine

Poziv za sednicu skupštine akcionara koja će se održati 26.6.2014.godine

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane 27.6.2012. godine

Šestomesečni izveštaj o poslovanju u 2011. godini